stichting 8-bit erfgoed beeldmerk

De Stichting 8-bit Erfgoed heeft ten doel het ontwikkelen van soft- en hardware op 8-bit computers te bevorderen en in stand te houden zodat deze kennis niet verloren gaat.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en/of excursies waardoor kennis tussen ontwikkelaars van 8-bit soft- en hardware gedeeld kan worden, zodat door de snelle ontwikkeling van technologie het verlies van deze kennis tegengegaan kan worden en kennis voor latere generaties behouden kan worden.

KVK-nummer: 87397676 |